Cloud Computing

Cloud Computing

Cloud Computing คือ บริการทางอินเตอร์เน็ตที่เป็นแบบการรวบรวมทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นมาเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน โดยมีการทำงานสอดประสานกันแบบรวมศูนย์ โดยผู้จัดสรรทรัพยากรนั้นเรียกว่า third-party Provider หรือผู้ให้บริการบุคคลที่ 3 มีหน้าที่รวบรวมพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นเข้าไว้ด้วยกัน

Cloud Computing จะทำงานโดยเมื่อผู้ขอใช้บริการต้องการใช้สิ่งใดก็ส่งร้องขอไปยังซอฟแวร์ระบบ แล้วซอฟแวร์ระบบก็จะร้องขอไประบบเพื่อจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ขอใช้บริการต่อไป โดยผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่เสียค่าใช้บริการเพื่อความสามารถในการทำงานตามต้องการโดยไม่ต้องทราบหรือเข้าใจหลักการทำงานเบื้องหลัง

จากรูปเป็นการแสดงหลักการทำงาน โดยจะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ client กับ server ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางฝั่งของ client จะมีแค่คอมพิวเตอร์ คือ client แค่มี web browser เพื่อเปิดเรียกใช้การทำงานก็เพียงพอแล้ว ส่วน server ก็ทำหน้าที่ประมวลผลต่างๆให้ผู้ขอใช้บริการ

จุดเด่นของ Cloud Computing

1)            Agility : มีความรวดเร็วในการใช้งาน

2)            Cost : ค่าใช้จ่ายน้อย หรืออาจไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ Client

3)            Device and Location Independence : ใช้ได้ทุกที่แค่มีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

4)            Multi-Tenancy : แบ่งการใช้ทรัพยากรให้ผู้ใช้จำนวนมากได้

5)            Reliability : มีความน่าเชื่อถือ

6)            Scalability : มีความยืดหยุ่น

7)            Security : มีความปลอดภัย

8)            Sustainability : มีความมั่นคง

ข้อดีของ Cloud Computing

1)            ลดต้นทุน

2)            ลดความเสี่ยงการเริ่มต้น หรือการทดลองโครงการ

3)            สามารถลดหรือขยายได้ตามความต้องการ

4)            ประสิทธิภาพสูง

5)            อยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ

ข้อเสียของ Cloud Computing

1)            จากการที่มีทรัพยากรที่มาจากหลายแห่ง จึงอาจเกิดปัญหาด้านความต่อเนื่องและความรวดเร็ว

2)            ยังไม่มีการรับประกันในการทำงานและความปลอดภัย

3)            แพลทฟอร์มยังไม่ได้มาตรฐาน

Cloud Computing กับความปลอดภัย

จุดอ่อนของ Cloud Computing คือการที่ผู้ดูแลระบบของเราเป็นคนนอก ทำให้ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าข้อมูลจะถูกนำไปเผยแพร่หรือขโมยไปหรือไม่ ดังนั้นผู้ให้บริการ Cloud Computing จึงควรมีการรับรองหรือทำสัญญา หรือการกำหนดมาตรฐานการดูแลระบบ เพื่อให้มีความปลอดภัย

แนวโน้มการใช้งาน Cloud Computing

1)            แนวโน้มการใช้งานเว็บ 2.0

เนื่องจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไฟล์ต่างๆบนเว็บจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ทั่วโลกอยู่

ตลอดเวลา cloud computing จึงเข้ามามีบทบาท

2)            ความต้องการประสิทธิภาพทางด้านการประหยัดพลังงาน

เนื่องจากปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆหันมาให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน

ซึ่ง cloud computing สามารถมาช่วยลดการใช้พลังงานเพราะสามารถลดหรือขยายขนาดได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องทำการเปิดเครื่องทิ้งไว้

3)            แนวโน้มความต้องการนวัตกรรมต่างๆในทางธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทต่างๆ มีการคิดค้นและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ทำให้ cloud

computing ซึ่งประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เข้ามามีความสำคัญ

4)            ความต้องการความสะดวกสบายและง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี

เทคโนโลยียิ่งมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ผู้ใช้งานยิ่งต้องการให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น cloud

computing ซึ่งสามารถช่วยขจัดความยุ่งยากต่างๆเข้ามามีความสำคัญ

5)            ปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

เนื่องจากปัจจุบัน ข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ด้วย

ความสามารถของ cloud computing ที่สามารถขยายได้อย่างไม่จำกัด เข้ามามีความสำคัญ

Cloud Computing in Thailand

ในอนาคต cloud computing จะเข้ามามีบทบาทสำคัญและก่อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการซอฟแวร์ไทย เพราะ cloud computing เหมาะแก่แอปพริเคชั่นพื้นฐานที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และยังช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ เพราะไม่ต้องลงทุนสร้างเครือข่าย และสามารถพัฒนาซอฟแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Cloud Computing
ในอนาคต  cloud computing จะมีประโยชน์ในหลายๆด้าน สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งหากทุกคนหันมาใช้ Cloud Computing กันหมดก็คงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ โน้ตบุคเพื่อรันโปรแกรมเพื่อใช้งานตามต้องการ ขอแค่มี netbook หรืออะไรก็ตามๆเล็กๆที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและแสดงผลได้ก็เพียงพอ แล้วปล่อยให้เซอเวอร์ทำงานและส่งผลรับที่ได้ออกมาทางจอภาพก็เพียงพอแล้ว

ที่มา : ชื่อ    ยุทธนา   ปราณี   รหัสนิสิต 50036399   กลุ่ม 2   

เนื่องจากเข้าของ blog เข้าไปเอาข้อมูลจาก .doc ของ นาย ยุทธนา ปราณี ขอบพระคุณมาก …

 

รวบรวมเว็บที่เกี่ยวข้อง :

http://javaboom.wordpress.com/2009/09/15/cloud_research_issues/

http://www.microsoft.com/thailand/technet/cloud1.aspx

http://javaboom.wordpress.com/2008/10/23/whatiscloudcomputing2/

http://navarojch.blogspot.com/2009/08/cloud-computing_8026.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s