การ filter พื้นฐานสำหรับการดักจับแพ็กเกตด้วยโปรแกรม Wireshark

การ filter พื้นฐานสำหรับการดักจับแพ็กเกตด้วยโปรแกรม Wireshark
สรุปกลุ่มของการ filtering แบบพื้นฐานมีดังต่อนี้
– Host filtering เป็นการคัดกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่สื่อสารผ่านหมายเลขของเครื่องที่ได้ระบุไว้
– Network filtering เป็นการคัดกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่สื่อสารผ่านหมายเลขเครือข่ายที่ได้ระบุ
ไว้
– Port filtering เป็นการคัดกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่สื่อสารผ่านหมายเลขของพอร์ตที่ได้ระบุไว้
– Protocol filtering เป็นการคัดกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่สื่อสารผ่านโปรโตคอลที่ได้ระบุไว้
– Combining Primitive Expressions การใช้งานการเปรียบเทียบพื้นฐานมากกว่า 1 เงื่อนไข

สามารถดาวน์โหลดเนื้อหา :  https://silvermeit.files.wordpress.com/2012/05/basic-filter-capturing-for-wireshark.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s