Security1

1. Nontechnical attack
Social engineering: เป็นภัยคุกคามที่ใช้เล่ห์กลต่างๆ เพื่อให้เราเปิดเผยข้อมูล

2. Technical attack: คือ ภัยคุกคามจากผู้มีความรู้ด้าน system and software


3.  Network Security Officer  หมายถึง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเครือข่าย  ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในระบบข้อมูลอัตโนมัติ 


4. O Open Security   หมายถึง  สิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีการรับรองที่เพียงพอว่าอุปกรณ์และ application ต่างๆได้รับการปกป้องจากความเจตนาร้าย ทั้งก่อนและระหว่างการปฏิบัติงานของระบบ 

5. Open Systems Security   หมายถึง การรักษาความปลอดภัยในระบบเปิดเครื่องมือต่างๆที่ใช้สำหรับทำให้การเชื่อมต่อของเครือข่ายของระบบเปิด (open systems) ต่างๆมีความปลอดภัย 

6.  Operational Data Security   หมายถึง  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการปฏิบัติการ การปกป้องข้อมูลการเปลี่ยนแปลง, ทำลาย, หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งโดยอุบัติเหตุและโดยเจตนาในระหว่างการ input, processing, และ output 

7. Operations Security (OPSEC)   หมายถึง  ปฏิบัติการความปลอดภัย กระบวนการพิสูจน์ทราบข้อมูลสำคัญและการวิเคราะห์การกระทำของฝ่ายเราที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารและกิจกรรมอื่นๆ

8. Computer Forensic
คือ การค้นหา และเก็บหลักฐานทางดิจิตอลที่อยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์ที่อยู่ใน พีซี โน้ตบุ๊ก หรือพีดีเอเป็นต้น หรือหลักฐานดิจิตอลที่ถูกสร้างจากระบบคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึกการใช้งานโทรศัพท์ ข้อมูลของการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นต้น ซึ่งหลักฐานทั้งหมดนี้จะถูกนำมาวิเคราะห์ว่าหลักฐานนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร จากอะไร ตอนนี้ใช้ทำอะไร และถูกใช้โดยใครเป็นต้น โดยการทำ Computer Forensic จะประกอบไปได้ด้วย การเก็บหลักฐาน การพิสูจน์ความถูกต้องของหลักฐาน และการวิเคราะห์หลักฐานเพื่อนำเสนอในชั้นศาล
9.Secure Socket Layer: SSL
คือ มาตรฐานของ Protocol การสื่อสารที่มีกระบวนการพิสูจน์ตัวตนรวมอยู่ในชุด Protocol โดย SSL ถูกออกแบบและกำหนดรายละเอียดโดยบริษัท Netscape เมื่อ ค.ศ. 1994 เพื่อบริการความปลอดภัยแก่ข้อมูลในระหว่างชั้นProtocol ระดับแอปพลิเคชั่น (เช่น HTTP, Telnet, NNTP,หรือ FTP) กับ Protocol TCP/IP และเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับโปรแกรม Web browsers และเครื่อง servers บนเครือข่ายInternet โดย SSL ทำให้เกิดการสื่อสารอย่างปลอดภัยระหว่างไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ โดยการอนุญาตให้มีกระบวนการพิสูจน์ตัวตนร่วมกับการใช้งานลายเซ็นดิจิตอลสำหรับการรักษาความถูกต้องของข้อมูลและการเข้ารหัสข้ อมูล (data encryption)เพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวระหว่างการสื่อสารข้อมูล website ที่ใช้ SSL จะมีรูปกุญแจอยู่มุมล่างของ web browser, web address จะขึ้นต้นด้วยคำว่า https
10. Certificate Authority or CA: ผู้ประกอบการรับรองใบรับรองดิจิตอล
คือ บุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ (Trusted third party) ทำหน้าที่ออกใบรับรองดิจิตอล และทำหน้าที่เหมือน เจ้าหน้าที่ passport ซึ่งมีหน้าที่ทวนสอบ (verifies) รูปพรรณ (identity) ของผู้ถือใบรับรอง (certificate’s holder) ใบรับรองดิจิตอลทนต่อการถูกรบกวน (tamper-proof) และไม่สามารถทำปลอมได้ใบรับรองดิจิตอลทำหน้าที่ 2 อย่างคือ
1. พิสูจน์ผู้ถือใบรับรองตัวจริง (บุคคล เว็บไซต์ เราเตอร์ ฯลฯ)
2. ป้องกันข้อมูลที่ถูกแลกเปลี่ยนonline จากขโมยหรือการรบกวน (theft or tampering)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s